Description

proces, der kræver, at praksis for monitorering, afrapportering og evaluering af alle politikker og planer integrerer et kønsaspekt - såvel i processer og input som i resultater og virkninger - med henblik på at undersøge, hvordan programmer eller specifikke projekter påvirker kvinders og mænds liv, og for at forebygge kønsulighed. Med andre ord, at monitorerings- og evalueringsprocesser i selv selv ligestillingsvurderes.