Description

proces, který vyžaduje, aby do sledování, podávání zpráv a hodnocení v souvislosti se všemi politikami a plány bylo zapracováno genderové hledisko, a to nejen do samotných postupů, ale také do podkladů, výsledků a dopadů, přičemž cílem je zjistit, jak programy nebo konkrétní projekty ovlivňují životy žen a mužů, a zaručit, že nebudou utužovat nerovnost