Description

process som innebär att uppföljningen, rapporteringen och utvärderingen av alla policies och planer integrerar ett jämställdhetperspektiv både i processen, underlagen till samt rörande resultaten och effekterna i syfte att undersöka hur program eller specifika projekt påverkar kvinnors och mäns liv och garantera att ojämlikhet inte bevaras