Description

proces, ktorý si vyžaduje, aby postupy monitorovania, nahlasovania a hodnotenia všetkých politík a plánov začlenili do procesov a vstupov rodové hľadisko, ako aj do výsledkov a dosahov s cieľom zistiť, ako programy alebo konkrétne projekty ovplyvňujú životy žien a mužov, a zaručiť, aby nerovnosť naďalej nepretrvávala