Description

Protsess, millega lõimitakse soolise aspektiga arvestamine kõikide poliitikate ja kavade jälgimise ja hindamise tegevustesse nii protsesside ja sisendite kui ka tulemuste ja mõju lõikes, et mõista, kuidas programmid või konkreetsed projektid mõjutavad naiste ja meeste elu, ning tagada, et ebavõrdsust ei põlistata.