Description

Родно одговоран мониторинг и евалуација је процес који захтијева да праћење, извјештавање и евалуација свих политика и планова интегришу родну перспективу како у процесе и инпуте, тако и у резултате и утицаје, како би се увидјело како програми или специфични пројекти утичу на животе жена и мушкараца, али и осигурало да се неједнакост неће одржати.