Description

proces wymagający, aby praktyki monitorowania, sprawozdawczości i oceny wszystkich polityk i planów włączały perspektywę płci zarówno w procesy, jak i nakłady, a także uwzględniały go w wynikach i wpływach, tak aby dowiedzieć się, jak programy lub poszczególne projekty oddziałują na życie kobiet i mężczyzn oraz zagawarantować nieutrwalanie nierówności