Description

proċess li jirrikjedi li l-prattiki ta’ monitoraġġ, rapportar u evalwazzjoni tal-politiki u l-pjanijiet kollha jintegraw perspettiva tal-ġeneru kemm fil-proċessi u l-inputs, kif ukoll fir-riżultati u l-impatti, sabiex jinkiseb għarfien dwar kif il-programmi jew il-proġetti speċifiċi jaffettwaw il-ħajja tan-nisa u tal-irġiel u sabiex jiġi garantit li l-inugwaljanza ma tiġix ipperpetwata