Description

process, kam nepieciešams, lai visu politiku un plānu pārraudzības, ziņošanas un izvērtēšanas praksē ir iekļauta dzimumperspektīva gan darbībās, gan rezultātos un ietekmē, lai izzinātu, kā programmas vai konkrēti projekti ietekmē sieviešu un vīriešu dzīves, un garantētu, ka netiek veicināta nelīdztiesība