Description

genusfrågor och könsdiskriminering som på ett systematiskt sätt tas i beaktande i framtagandet av all officiell statistik och i alla skeden av dataproduktionen

Additional notes and information

Under denna process insamlas alla data, både om individer och de som inte är direkt relaterade till individer, och sammanställs och analyseras mot bakgrund av att könsbaserade faktorer påverkar kvinnor och män på olika sätt.