Description

dzimumu jautājumi un dzimumneobjektivitāte, kas sistemātiski tiek ņemti vērā visu oficiālo statistiku sagatavošanā un visos datu sagatavošanas posmos

Additional notes and information

Šajā procesā visus datus – datus par indivīdiem, kā arī ar indivīdiem tieši nesaistītus datus – vāc, apkopo un analizē, ņemot vērā, ka dzimumbalstīti faktori sievietes un vīriešus ietekmē atšķirīgi.