Description

Soolise kallutatuse ja eelarvamuste vältimine ametliku andmekogumise ja statistikaloome kõigis etappides

Additional notes and information

Kõigi andmete, sh nii inimesi käsitlevate andmete kui ka nende andmete, mis ei käsitle otseselt inimesi, kogumisel, koondamisel ja analüüsimisel võetakse arvesse seda, et soopõhised tegurid mõjutavad naisi ja mehi erinevalt.