Description

kwistjonijiet relatati mal-ġeneru u preġudizzji bbażati fuq il-ġeneru sistematikament ikkunsidrati fil-produzzjoni tal-istatistika uffiċjali kollha u fl-istadji kollha tal-produzzjoni tad-data

Additional notes and information

F'dan il-proċess, id-data kollha - kemm dik dwar individwi kif ukoll dik mhux direttament relatata ma' individwi - tinġabar, tiġi kkompilata u analizzata fid-dawl tal-kunsiderazzjoni li fatturi bbażati fuq il-ġeneru jinfluwenzaw lin-nisa u l-irġiel b'mod differenti.