Description

visų oficialių statistinių duomenų rengimas integruojant klausimus ir tendencijas, susijusias su lytimis, visuose duomenų rengimo etapuose

Additional notes and information

Taikant šį procesą visi duomenys – ir tiesiogiai susiję, ir nesusiję su asmenimis – renkami, kaupiami ir nagrinėjami atsižvelgiant į tai, kad su lytimi susiję veiksniai daro skirtingą įtaką moterų ir vyrų padėčiai.