Description

Uključivanje rodne perspektive u državnu statistiku znači da se rodna pitanja i rodno zasnovane pristrasnosti sistematski uzimaju u obzir u izradi svih zvaničnih statistika i u svim fazama izrade podataka.

Additional notes and information

U ovom procesu se prikupljaju, pribavljaju i analiziraju svi podaci, kako o pojedincima tako i oni koji nisu direktno povezani sa pojedincima, uzimajući u obzir da faktori zasnovani na spolu različito utječu na žene i muškarce.