Description

veikiantis instrumentas, kuris gali būti naudojamas atskirai arba kompleksiškai, siekiant formuoti tikslų, metodų ir aspektų požiūriu stipriai besiskiriančias programas lyčių lygybei pasiekti

Additional notes and information

Vieni yra praktiški, naudojimui parengti įrankiai (kaip antai, vadovai arba priemonių rinkiniai), kiti, tuo tarpu, yra sudėtingesni įvairių elenemtų deriniai, kaip antai, lyčių statistika.