Description

Operationaaliset välineet, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä muiden välineiden kanssa muokkaamaan erilaisten ohjelmien tavoitteita, lähestymistapoja ja ulottuvuuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

Additional notes and information

Jotkin ovat käytännöllisiä ja käyttövalmiita ohjetyökaluja (kuten käsikirjat ja työkalupakit) ja toiset yksityiskohtaisempia yhdistelmiä eri tekijöistä, kuten sukupuolitilastot.