Description

Алате треба схватити као операционализоване инструменте који се могу користити одвојено или комбиновати да би се обликовали углавном различити програми, у смислу циљева, приступа и димензија.

Additional notes and information

Неки су практични, спремни за употребу алати „како даˮ (као што су приручници и комплети алата), док су други сложеније комбинације различитих елемената (као што је родна статистика).