Description

gebruiksklaar instrument dat afzonderlijk of in combinatie met andere instrumenten kan worden gebruikt om programma's die sterk verschillen in doelen, aanpak en dimensies , zodanig te vormen dat ze bijdragen tot het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen

Additional notes and information

Sommige zijn praktische kant-en-klare instructies (bijvoorbeeld handboeken en toolkits), andere zijn complexere combinaties van verschillende elementen, zoals seksegerelateerde statistieken.