Description

darbībā esošs instruments, ko var izmantot atsevišķi vai kombinēti, lai pilnveidotu programmas, kurām ievērojami atšķiras mērķi, pieejas un dimensijas, lai palīdzētu panākt dzimumu līdztiesību

Additional notes and information

Daži ir praktiski, lietošanai gatavi rīki, kas skaidro darbības principus (piemēram, rokasgrāmatas un aprīkojums), savukārt citi rīki ir sīkāk izstrādātas dažādu elementu kombinācijas, piemēram, dzimumu statistika.