Description

strument operattiv li jista’ jintuża b’mod separat jew ikkombinat sabiex isawwar programmi fil-biċċa l-kbira differenti, f’termini ta’ għanijiet, approċċi u dimensjonijiet biex jgħin fil-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi

Additional notes and information

Xi wħud huma prattiċi, għodda lesti għall-użu (bħal manwali u kits tal-għodda), filwaqt li oħrajn huma kumbinazzjonijiet ta' elementi differenti aktar elaborati, bħal statistiċi tal-ġeneru.