Description

Општи циљ секторског приступа је омогућавање да се родна димензија интегрише у рад свих владиних тијела и у сва подручја политике. Овај циљ захтијева ефикасну посвећеност родној равноправности од стране креатора политика приликом осмишљавања секторских планова и програма, као и изградњу/јачање техничких компетенција свих који су укључени у спровођење ове стратегије.