Description

přístup, jehož cílem je zajistit začleňování genderového hlediska do činnosti všech vládních orgánů a do všech oblastí politiky, a to účinným zapojením tvůrců politiky do genderového mainstreamingu při navrhování resortních plánů a programů, a dále budováním a posilováním odborných kompetencí všech, kteří se podílejí na uplatňování této strategie