Description

Opći cilj sektorskog pristupa je omogućavanje da se rodna dimenzija integriše u rad svih vladinih tijela i u sva područja politike. Ovaj cilj zahtijeva efikasnu posvećenost rodnoj ravnopravnosti od strane kreatora politika prilikom osmišljavanja sektorskih planova i programa, kao i izgradnju/jačanje tehničkih kompetencija svih koji su uključeni u provođenje ove strategije.