Description

metod vars syfte är att säkerställa att en jämställdhetsdimension integreras i arbetet vid samtliga statliga organ och i alla politiska områden genom att beslutsfattare effektivt engagerar sig för jämställdhetsintegrering när de utarbetar sektorbaserade planer och program samt uppbyggande/stärkande av de tekniska kompetenserna hos alla de som är inblandade i genomförandet av denna strategi