Description

arra irányuló megközelítés, hogy a nemi szempont beépüljön valamennyi kormányzati szerv és valamennyi szakpolitikai terület munkájába azáltal, hogy a politikai döntéshozók az ágazati tervek és programok kidolgozásakor hathatósan elkötelezik magukat a nemek közötti egyenlőség érvényesítése mellett, valamint hogy kiépítik/megerősítik a stratégia végrehajtásában közreműködő valamennyi szereplő technikai képességeit és készségeit.