Description

lähestymistapa, jonka tavoitteena on varmistaa, että sukupuolinäkökulma sisällytetään kaikkien hallituselinten työhön ja kaikkiin politiikan aloihin siten, että päätöksentekijät sitoutuvat voimakkaasti sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen laatiessaan alakohtaisia suunnitelmia ja ohjelmia sekä kaikkien niiden teknisten valmiuksien vahvistamiseen, jotka ovat mukana tämän strategian toteuttamisessa