Description

tilgang, hvis formål er at sikre, at kønsaspektet integreres i alle regeringsorganers arbejde og på alle politikområder i kraft af politikernes faktiske forpligtelse til ligestillingsvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af sektorplaner og -programmer og ved kapacitetsopbygning og styrkelse af de tekniske kompetencer hos alle, der er involveret i gennemførelsen af denne strategi