Description

Lähenemisviis, mille eesmärk on tagada, et sooline mõõde lõimitaks kõikide valitsusasutuste töösse ja kõikidesse poliitikavaldkondadesse, ning mida viivad ellu poliitikakujundajad valdkondlike kavade ja programmide väljatöötamisel, aga ka kõigi selle strateegia osaliste tehniliste oskuste parandamine