Description

pristop, katerega cilj je zagotoviti integracijo vidika spola v delo vseh vladnih organov in vsa področja javnih politik preko učinkovite zaveze oblikovalcev politik k integraciji načela enakosti spolov pri pripravi sektorskih načrtov in programov, pa tudi k razvoju/krepitvi tehničnih kompetenc vseh, ki sodelujejo pri izvajanju te strategije