Description

podejście mające na celu zapewnienie integracji wymiaru płci w prace wszystkich organów rządowych i wszystkie obszary polityki za pomocą efektywnego zaangażowania w uwzględnianie aspektu płci przez decydentów w opracowywaniu planów i programów sektorowych, a także budowaniu/pogłębianiu kompetencji technicznych wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie tej strategii