Description

alla frågor eller problem som beror på genusrelaterade och/eller könsrelaterade skillnader mellan kvinnor och män

Additional notes and information

Jämställdhetsfrågor inbegriper alla aspekter och frågor med avseende på kvinnors och mäns liv och situation i samhället, relationen där emellan, deras skillnader i tillgång till och användning av resurser, deras aktiviteter och hur de reagerar på förändringar, insatser och politik.