Description

Термин „родно питање” односи се на било које питање или проблем које одређују родно или полно засноване разлике између жена и мушкараца. Родна питања укључују све аспекте и питања у вези са животом жена и мушкараца и ситуацијом у друштву, начином њиховог међусобног односа, разликама у приступу и употреби ресурса, њиховим активностима и начином на који реагују на промјене, интервенције и политике.