Description

jakákoli otázka či obava plynoucí z rozdílů mezi ženami a muži na základě genderu a/nebo pohlaví

Additional notes and information

Genderové otázky zahrnují všechna hlediska a obavy související se životem žen a mužů a se stavem společnosti, se způsoby vzájemných interakcí žen a mužů, s rozdíly v přístupu ke zdrojům a k jejich vyžívání, s činnostmi žen a mužů a se a způsoby, jak ženy a muži reagují na změny, opatření a politiky.