Description

jakiekolwiek zagadnienie lub kwestia związane z opartymi na płci lub na płci społeczno-kulturowej różnicami między kobietmi i mężczyznami

Additional notes and information

Zagadnienia dotyczące płci obejmują wszystkie aspekty lub kwestie związane z życiem kobiet i mężczyzn i ich sytuacją w społeczeństwie, sposobu, w jakim odnoszą się do siebie, różnicami w ich dostępie do zasobów i korzystania z nich, oraz w jaki reagują na zmiany, interwencje oraz polityki.