Description

Mikä tahansa kysymys tai näkökohta, joka määritetään biologiseen ja/tai sosiaaliseen sukupuoleen perustuvilla eroilla

Additional notes and information

Sukupuoleen liittyvät kysymykset sisältävät kaikki näkökohdat ja huolenaiheet, jotka liittyvät naisten ja miesten elämään ja tilanteeseen yhteiskunnassa, heidän keskinäisiin suhteisiinsa, eroihin resurssien saatavuudessa ja niiden käytössä, siihen, miten he reagoivat muutoksiin, toimenpiteisiin ja toimintalinjoihin.