Description

Mistahes teema, mida määratlevad bioloogilised või sotsiaalse soosüsteemi põhised erinevused naiste ja meeste vahel

Additional notes and information

Sooküsimused hõlmavad naiste ja meeste elude ja ühiskonna kõiki aspekte, sh nende omavahelisi suhteid, erinevusi juurdepääsus ressurssidele ning nende kasutuses, erinevusi tegevustes ja kuidas nad reageerivad muutustele, sekkumistele ja poliitikatele.