Description

ethvert spørgsmål eller enhver problemstilling, der er baseret på kønsrelaterede forskelle mellem kvinder og mænd

Additional notes and information

Kønsspørgsmål omfatter alle aspekter og problemstillinger i forbindelse med kvinders og mænds liv og stilling i samfundet, kønnenes indbyrdes forhold, kønsforskelle i adgangen til og brugen af ressourcer, kønnenes aktiviteter samt hvordan de reagerer på ændringer, indgreb og politikker.