Description

Концепт из феминистичке теорије, са денотативним значењем интегрисања родне перспективе у разумевање и конструкцију особа, појава, показатеља, ствари, односа, сектора деловања, друштвених подсистема и институција.

Additional notes and information

У односу на људе, појам „ородњавањеˮ односи се на процес социјализације према доминантним родним нормама. Такође се може односити на усвајање алтернативног родног идентитета и трансценденцију свих препознатих начина како бити, живети и подржавати одређени род (родна флуидност). Савремена концептуализација рода у домену родног идентитета жена историјски је дужна чувеној тези Симоне де Бовоар, израженој у њеној књизи Други пол: „Женом се не рађа, женом се постајеˮ.