Description

vključevanje vidika spola v razumevanje in konstrukcijo oseb, pojavov, razmišljanja, stvari, odnosov, sektorjev delovanja, družbenih podsistemov in institucij

Additional notes and information

Kar zadeva ljudi, se ta izraz nanaša na proces socializacije, skladne z vladajočimi spolnimi normami. Lahko se nanaša tudi na privzetje drugačne spolne identitete in preseganje vseh pripoznanih načinov, kako biti določenega spola, ga živeti in subvertirati (spolna fluidnost). Sodobno konceptualizacijo ospoljenja na področju spolne identitete žensk zgodovinsko povzema slovita teza v delu Simone de Beauvoir Drugi spol: „Ženska se ne rodi, ženska to postane“.