Description

integrácia rodového hľadiska do chápania a výkladu osôb, javov, reflexií, vecí, vzťahov, oblastí činnosti, spoločenských podsystémov a inštitúcií

Additional notes and information

Vo vzťahu k ľuďom sa pojem „genderujúci“ vzťahuje na proces socializácie podľa dominantných rodových noriem. Môže sa vzťahovať aj na prijatie alternatívnej rodovej identity a na vyniknutie všetkých uznávaných spôsobov, ako byť určitým rodom, žiť ho a rozvrátiť (rodová fluidita). Súčasná konceptualizácia rodového hľadiska v oblasti rodovej identity žien môže z historického hľadiska vďačiť renomovanej práci Simone de Beauvoirovej, ktorú uverejnila v diele Druhé pohlavie: „Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou.“