Description

a nemi dimenzió integrálása a személyek, jelenségek, észrevételek, dolgok, viszonyok, tevékenységi területek, társadalmi alrendszerek és intézmények megértésébe és kialakításába

Additional notes and information

Személyek tekintetében a „nem szerintiség” a domináns nemi normák szerinti szocializáció folyamatára vonatkozik. Vonatkozhat továbbá egy alternatív nemi identitás felvételére és a nem összes elismert megélési és megdöntési módjának meghaladására (nemi rugalmasság). A nem szerinti értelmezés jelentéstartalmának a női nemi identitás területét érintő jelenlegi meghatározása történetileg Simone de Beauvoir „A második nem” című művében leírt, ismert tézisére vezethető vissza, amely szerint „Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik”.