Description

zintegrowanie perspektywy płci w rozumienie i konstruowanie osób, zjawisk, refleksji, rzeczy, związków, sektorów działań, podsystemów społecznych i instytucji

Additional notes and information

W stosunku do ludzi termin „upłciowienie” odnosi się do procesu socjalizacji zgodnie z dominującymi normami płciowymi. Może także odnosić się do przyjęcia alternatywnej tożsamości płciowej oraz wykroczenia poza wszystkie uznawane sposoby bycia, życia i podważania płci (płynność płci). Współczesną konceptualizacją upłciowienia w sferze tożsamości płciowej kobiety zapożyczono ze słynnej tezy Simone de Beauvoir, wyrażonej w jej „Drugiej płci”: „Nikt nie rodzi się kobietą, lecz się nią staje”.