Description

het integreren van het genderperspectief in het begrip en de interpretatie van personen, verschijnselen, beschouwingen, dingen, verhoudingen, actiegebieden, maatschappelijke subsystemen en instellingen

Additional notes and information

Met betrekking tot mensen verwijst de term ‘genderen’ naar het socialisatieproces op grond van de heersende gendernormen. Het kan ook verwijzen naar het aannemen van een andere genderidentiteit, en de overstijging van alle erkende manieren van zijn, leven en het loslaten van gender (genderfluïditeit). Dehedendaagse conceptualisering van genderen op het gebied van de genderidentiteit van vrouwen is te danken aan de beroemde stelling van Simone de Beauvoir in haar De tweede sekse: ‘Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt.’