Description

Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen henkilöiden, ilmiöiden, pohdintojen, asioiden, suhteiden, toiminta-alojen, yhteiskunnallisten alajärjestelmien ja laitosten ymmärtämiseen ja rakentamiseen

Additional notes and information

Ihmisten osalta käsite "sukupuolistaminen" viittaa sosialisoitumiseen vallitsevien sukupuolinormien mukaisesti. Se voi myös viitata vaihtoehtoisen sukupuoli-identiteetin omaksumiseen ja kaikkien havaittujen olemisen, elämisen ja sukupuolen vaihtelevuuden tapoihin. Sukupuolistamisen nykyaikainen käsitteellistäminen naisten sukupuoli-identiteetin suhteen perustuu historiallisesti Simone de Beauvoirin tunnettuun teesiin, joka on ilmaistu hänen teoksessaan "Toinen sukupuoli": naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan.