Description

integrering af kønsaspektet i forståelsen og fremstillingen af personer, fænomener, refleksioner, ting, relationer, handlemuligheder, samfundssystemer og institutioner

Additional notes and information

I forhold til mennesker refererer udtrykket kønsliggørelse til kønssocialiseringsprocessen i henhold til dominerende kønsnormer. Det kan også referere til det at indtage en alternativ kønsidentitet og overskride alle de anerkendte måder at være på og leve på og således undergrave kønsidentiteterne (flydende kønsidentitet). Nutidens begrebsdannelse af kønsliggørelse i forhold til den kvindelige kønsidentitet kan historisk set henledes til Simone de Beauvoirs berømte tese, som hun udtrykker den i "Det andet køn": "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det."