Description

Концепт из феминистичке теорије, са денотативним значењем интегрисања родне перспективе у разумијевање и конструкцију особа, појава, показатеља, ствари, односа, сектора дјеловања, друштвених подсистема и институција. У односу на људе, појам „ородњавање” односи се на процес социјализације према доминантним родним нормама. Такође се може односити на усвајање алтернативног родног идентитета и трансценденцију свих препознатих начина како бити, живјети и подржавати одређени род (родна флуидност).

Additional notes and information

Савремена концептуализација рода у домену родног идентитета жена историјски потиче од чувене тезе Симон де Бовоар, изражене у њеној књизи Други пол: „Женом се не рађа, женом се постаје”.