Description

dzimumperspektīvas iekļaušana personu, parādību, pārdomu, lietu, attiecību, darbības nozaru, sabiedrības apakšsistēmu un iestāžu veidošanā un izpratnē par tiem. sociālvesturisks process, kurā konkrētas kultūras formas ciešāk sasaista ar vienu dzimumu nekā ar citu, kurā līdz ar to rodas dzimtes konotācijas un kuram līdz ar to ir būtiska loma dzimtes konstruēšanā (IATE definīcija) .

Additional notes and information

Attiecībā uz cilvēkiem ar terminu “dzimtiskošana” saprot socializācijas procesu atbilstoši dominējošajām dzimšu normām. Ar to saprot arī alternatīvas dzimumidentitātes pieņemšanu un visu atzīto veidu, kā būt, dzīvot un pārvarēt dzimti, pārkāpšanu (dzimšu mainība). Mūsdienu dzimtiskošanas konceptualizācija sieviešu dzimumidentitātes jomā ir vēsturiski cēlusies no Simonas de Bovuāras slavenās tēzes, kas pausta viņas darbā “Otrais dzimums”: “Par sievieti nepiedzimst, bet gan kļūst.”