Description

tiesioginis žmogaus vystymosi pasiekimų lyčių atotrūkio matavimas trijose pagrindinėse žmogaus vystymosi srityse: sveikatos, švietimo ir ekonominių išteklių valdymo