Description

Инструмент за скрининг датог приједлога одређене политике, како би се открили и процијенили различити утицаји те политике или њени ефекти на жене и мушкарце, како би се ове неравнотеже могле исправити прије него што приједлог буде одобрен. Анализа из родне перспективе помаже да се укаже на то да ли се датим приједлогом подједнако узимају у обзир потребе жена и мушкараца. Омогућава креаторима политика да развијају политике са разумијевањем друштвено-економске стварности жена и мушкараца и омогућава развој политика које узимају у обзир (родне) разлике. Процјена родног утицаја може се примијенити на законодавство, планирање политика, програме, буџете, конкретне акције, рачуне и извјештаје или позиве за истраживање. Методе процјене утицаја на род не морају се примјењивати искључиво на политике у настајању; могу се примијенити и на постојеће политике. Могу се користити у администрацији, те их могу користити и спољни актери; у оба случаја захтијевају знатну количину знања о родним питањима. Предност ових алата лежи у чињеници да дају врло тачну слику ефеката дате политике.